Takaisin
Takaisin
Sisältö
Artikkelit
Kuvat
Videot
Lehtiarkisto
Album
Artikkelit
Energiatehokkuus
Kiertotalous
Kiinteistöt kuntoon
Kuvat
Pääkirjoitus
Purkupalvelut
Teollisuuden kohteissa
Työturvallisuus
Videot
Vieraskynä
Youtube
Artikkelin haastateltavat yhteiskuvassa
2018-10-08
Olympiastadion rakentuu monen toimijan yhteistyöllä
Delete räjäytyspuhdistuslaitteistoa
2018-07-18
Regulaatio kirittää päästöjä hillitseviä innovaatioita teollisuudessa
2018-06-15
Räjäytystekniikan ritarit
2018-06-08
Marko Virtanen on Deleten Pelle Peloton
2018-02-06
Parasta päälle voimalaitosten huollossa
2018-01-23
Putkiremontti alkaa tarkalla kuntokartoituksella
2018-01-11
Valaistuja kasvihuoneita kierrätetyistä ikkunoista
2017-12-07
Matinkylän jäähallin kolmas elämä
2017-12-07
Upouutta vanhaa saneeraamalla – Ratina on Tampereen uusi ostoskeskittymä
2017-12-07
Suomen vanhin tuulivoimalapuisto purettiin ja materiaalit kierrätettiin
2017-12-07
Metsä Groupin biotuotetehdas on kestävän biotalouden edelläkävijä
2017-12-05
Deleten RekryKoulutus alkaa jälleen
2017-11-09
Sukkatehtaan uusi elämä – toimistotiloista moderneiksi asuinhuoneistoiksi
Asbestikartoitus ja näytteidenotto kylpyhuoneesta ennen linjasaneerausta
2017-11-09
Huolellinen asbestikartoitus on tärkeä osa onnistunutta linjasaneerausta
2017-09-18
Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtöportin 28 siltapaikka uusiutui
2017-06-22
Pahamaineiset haitalliset aineet
2017-06-22
Hyvästi, Koverhar
2017-06-22
Deleten RekryKoulutuksesta vakituinen työ kuudelle uudelle ammattilaiselle
2017-06-22
Delete mittasi Helsingin Haapaniemenkatu 4 purkutyön hiilijalanjäljen
2017-06-22
Deleten purkulaskurilla helposti arvio kiinteistön purkutyön kustannuksista
2017-06-22
AquaCutter -vesipiikkausrobotti tekee työstä turvallisempaa
2017-06-22
Pysähdy miettimään
2017-04-21
Pohjoismaiden johtavaa ympäristöpalvelua – asenne kohdillaan
2017-04-20
Turvallisuus on Domsjö Fabrikerissa etusijalla
2017-04-11
Ship Recycling -hanke etsii 100-metristä laivaa purettavaksi
2017-04-04
Deleten opas talonpurkajalle
2017-04-04
Vain 100-prosenttinen asenne on riittävän hyvä työturvallisuudessa
2017-04-04
Käynninaikaiset Bang & Clean -puhdistukset teollisuuteen
2017-04-04
Purkumateriaalille uutta käyttöä – Delete lanseeraa Waste-kierrätystuotteet
2017-03-31
Vakituista työtä RekryKoulutuksella
2016-12-20
Deletessä käytössä sähköinen siirtoasiakirja ja jäteraportointi
2016-12-20
Vastuullisuus toimintamme keskiössä – Delete auditoi jatkossa toimittajansa
2016-12-19
Uteliaisuus on valttia purkutyönjohdossa
2016-12-19
Vastuullinen laiva kustantaa itse omat hautajaisensa
2016-12-19
Näin teetät asbestityöt laadukkaasti
2016-11-23
Ekomossa yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi
2016-10-06
Betonijäte hyötykäyttöön jo purkupaikalla
2016-10-06
Digitalisaation loistava tulevaisuus
2016-10-06
Ongelmien deletointi on palveluammatti
2016-10-06
Romumuotoilu ryydittää makunautintoja
2016-10-06
Viemärit valmiina talveen
2016-10-05
Uusi Slussen alkaa muodostua Tukholmassa
2016-10-05
Täydellä teholla räjäytyksistä huolimatta
2016-10-05
Robotti pesee säiliöt edullisemmin
2016-06-23
Historiaa ei voi kirjoittaa uudelleen, mutta sitä kannattaa kirjoittaa lisää.
2016-06-22
Geoterminen lämpö on tosi syvältä
2016-06-21
Helsingin Haapaniemenkadun talon purun hiilijalanjälki mitataan
2016-06-21
Imatrankosken patoremontti on ensimmäinen laatuaan
2016-06-20
Väsymätön ahtaan paikan työmyyrä
2016-04-12
Urbaania purkua Helsingin Kasarmitorilla
2016-03-24
Pesu pidentää katon elinikää
2016-03-24
Turvallisuus on asennelaji
2016-03-24
Näin syntyi toimialan kiinnostavin brändi
2016-03-23
Harkittua ja hienovaraista purkua
2016-03-23
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
2016-03-23
Uusi biotuotetehdas kohoaa Äänekoskelle
2016-03-23
Teollisuuden ja rakentamisen jätteet kiertoon
2016-03-23
Asbestipurkua entistä turvallisemmin
Tanja Vepsäläinen
2016-03-23
Entistä tavoittavampaa asiakasviestintää
2015-12-22
Tankit puhtaiksi
2015-12-21
Puhdasta räjäyttämällä
2015-12-21
Vesitorni katosi maisemasta
2015-12-21
Pohjoismaista yhteistyötä
2015-12-21
Näppärästi letkua pitkin
2015-12-21
Kasvu on elinehto
2015-05-04
Imatran vesivoimalaitoksen neloskoneisto purettiin
2015-05-04
Jätteenpoltto-aseman piipusta ei nouse enää savua
2015-05-04
Kuvaus paljastaa viemärin viat
2015-05-04
Kiinteistön kasvojenpesu
2015-05-04
Megaluokan suurseisokki
2015-05-04
Tervetuloa Deleten uuteen verkkolehteen
2015-05-04
Kierrättämällä polttoainetta
2015-05-04
Jakomäessä puretaan
2017-12-07
Delete verkkolehti 3/2017
2017-06-22
Delete verkkolehti 2/2017
2017-04-11
Delete verkkolehti 1/2017
2016-12-20
Delete verkkolehti 4/2016
2016-10-06
Delete verkkolehti 3/2016
2016-06-23
Delete verkkolehti 2/2016
2016-03-24
Delete verkkolehti 1/2016
2015-12-22
Delete verkkolehti 2/2015
2015-04-20
Delete verkkolehti 1/2015
Artikkelit
Julkaistu 2017-04-04

Deleten opas talonpurkajalle

Rakennuksen purkaminen on mittava operaatio, johon on syytä valmistautua huolella. Olipa sitten kyseessä omakotitalo tai mökki, vaatii purkutyö ammattitaitoa ja oikeat työvälineet. Purkutyö sisältää monia purkua alustavia toimenpiteitä, joilla voidaan sekä säästää rahaa että minimoida mahdollisia ongelmia ja varmistua, että työ on turvallisesti tehty.

Deleten purkulaskuri kertoo purkutyön hinta-arvion

purkulaskuri_button

 

Suurta rakennusta purettaessa syntyy kymmeniä tonneja jätettä, josta osa on hyödyntämiskelvotonta, mutta suurin osa on lajiteltuna käyttökelpoista sellaisenaan, murskattuna tai energiatuotannon raaka-aineena. Purkutyö tehdään aina niin sanottuna lajittelevana purkuna, jolloin kaikki materiaali lajitellaan, jotta sen jatkohyödyntäminen olisi mahdollisimman tehokasta.

Ennen purkutöihin ryhtymistä tulee selvittää:

  • Rakennuksen koko, rakenteet, materiaalit ja mahdolliset vaaralliset aineet
  • Soveltuvat työtavat ja tarvittavat aputoimet, kuten rakenteiden tukeminen
  • Rakennusosien kierrätysmahdollisuudet sekä jätteenkäsittely.
Purkulupa aina ennen toimenpiteitä

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritelty, että “rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jossa on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään”. Asemakaava-alueella purkulupa tarvitaan poikkeuksetta. Laki myös määrittää, ettei purkulupaa vaadita, jos voimassa oleva rakennuslupa, katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.

Vaikka purkulupaa ei alueella vaadittaisi, tulee purkutyöstä kuitenkin ilmoittaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisille 30 päivää ennen rakennuksen purkamista. Joissakin kunnissa ilmoitusta ei vaadita. On tärkeää ottaa selvää kuntakohtaisista menettelyistä ennen purkutoimenpiteiden aloittamista. Purkuilmoitukseksi riittää vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus.

Kun valitset Deleten kohteesi purku-urakoitsijaksi, hoidamme kaikki purkulupaan liittyvät työt puolestasi.

Rakennusjätteet ovat merkittävä osa purkukustannuksia

Purkulupahakemuksen liitteeksi tulee liittää rakennusjäteselvitys, jossa arvioidaan syntyvän jätteen määrä jakeittain. Lisäksi siinä selvitetään rakennuksen mahdollisesti sisältämät vaaralliset jätteet ja maaperän tila, mikäli on olemassa viitteitä siitä, että maaperä voi olla pilaantunut.

Jätelain mukaan purkutöissä on pyrittävä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lajitellut jätejakeet on toimitettava asianmukaisiin käsittely- ja hyödyntämispaikkoihin. Delete hoitaa purkutyön aina lajittelevana purkuna. Lisäksi saat meiltä jäteraportin ja varmistamme myös, että kaikki jakeet on käsitelty asianmukaisella tavalla.

talonpurku3

Lajittelevassa purussa materiaalit käsitellään erikseen. Hyödynnettävät jätelajit on pidettävä erillään muista ja lajiteltava neljään ryhmään:

1.) betoni-, tiili-, ja kipsijätteet

2.) kyllästämättömät puujätteet

3.) metallijätteet

4.) maa-aines- ja kiviainesjätteet.

Nämä jätteet on pyrittävä hyödyntämään, jos se on teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Jätteet kuljetamme lähimmälle vastaanottoasemalle tai omalle kierrätysasemallemme aina sen ollessa järkevää maantieteellisesti.

Deleten omat asemat sijaitsevat Tampereella Myllypurossa ja Ruskossa, Espoossa juvanmalmilla ja Helsingissä Kyläsaaressa.

talonpurku1

Terveydelle vaaralliset aineet

Purkukohteissa esiintyy usein terveydelle vaarallisia aineita, joiden purku ja käsittely tulee jättää ammattilaisille. Tällaisia aineita ovat muun muassa asbesti, PCB, kivihiiliterva ja erilaiset öljysäiliöt sekä öljy-, maali- ja kemikaalijätteet.

Asbestia on käytetty laajalti rakentamisessa aina vuoteen 1994 asti. Tyypillisesti asbestia on käytetty putkieristeissä, ruiskutettuna eristeenä, kattohuovissa, ovissa, rakennus- ja kattolevyissä ja ilmastointikanavissa. Uuden asbestilain (lakimuutos vuoden 2016 alussa) mukaan rakennuksissa on tehtävä asbestikartoitus ennen rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä.

PCB:tä esiintyy saumausaineissa ja vanhoissa maaleissa. Aineen havaitseminen on ammattilaisen tehtävä.

Kreosoottia eli kivihiilitervaa on käytetty kosteuseristeenä. Sen tunnistaa tervamaisesta ulkonäöstä ja voimakkaasta hajusta. Ennen purkutöiden aloittamista on otettava yhteys työsuojeluviranomaisiin.

Öljysäiliöt, öljy-, maali- ja kemikaalijätteet: Öljysäiliöt toimitetaan tyhjennettyinä ja puhdistettuina jäteasemalle. Kemikaali- ja öljyjätteet ovat vaarallista jätettä, joka toimitetaan jäteasemalle. Delete voi hoitaa koko öljysäiliön käytöstä poistamisen ja purkamisen aina säiliön tyhjennyksestä, nestemäisen jätteen käsittelystä säiliön purkamiseen saakka. Öljysäiliön käytöstä poistosta on toimitettava pesutodistus viranomaisille. Delete hoitaa tämän todistuksen toimittamisen asiakkaalle.

HUOM! Purkukohteissa syntyy myös muita materiaaleja, joiden jatkokäsittely on hoidettava materiaalille sopivalla tavalla. Tällaista materiaalia on muun muassa kyllästetty puu. Se on tyypillisesti ulkotiloissa käytetty materiaali – terassi- ja parvekerakenteet on usein tehty kyllästetystä puusta. Kyllästetty puutavara säilytetään erillään muusta puutavarasta. Sen polttaminen vapauttaa ilmaan runsaasti myrkyllisiä yhdisteitä, joten hävittäminen on tehtävä ongelmajätelaitoksessa.

Purkuvaiheet

Ennen itse purkutyötä tyhjennetään purkukohde irtaimesta. Kaikki hyödynnettävä materiaali kannattaa kierrättää – huonekalut kierrätyskeskukseen ja muu irtaimisto mahdollisuuden mukaan myös. Delete voi huolehti purkutilanteessa myös kohteen irtaimiston poistamisen, jos näin halutaan.

Itse purkutyö suoritetaan lajittelevana purkuna. Lajitteleva purku on työmenetelmä, jossa rakennuksen osat ja materiaalit puretaan ennalta suunnitellussa järjestyksessä niiden laatu säilyttäen, jolloin uusiokäyttö on mahdollista.

Metallit erilleen: Eri metallit ja raudat irrotetaan ja lajitellaan. Näihin materiaaleihin kuuluvat muun muassa rännit, tikapuut, vesi- ja lämpöputket, säiliöt ja kattopellit.

Sisäpurku: Sisustuslevyt ja erilaiset pintamateriaalit (parketit, laminaatit kipsilevyt ja muovimatot ym.) sekä esimerkiksi sähkötarvikeromut (johdot ja -rasiat jne.) irrotetaan.

Kattorakenteiden purku: Tiilet ja pelti kerätään erikseen. Hyväkuntoiset kattotuolit kannattaa kierrättää. Ehjät savitiilet ovat haluttuja, joten myös ne kannattaa kierrättää.

Eristemateriaalien irrotus: Eristeet poistetaan ja säilytetään kuivassa tilassa ennen jäteasemalle viemistä. Kastuessaan eristeet painavat ja siis myös maksavat enemmän. Puhallusvilla ja sahanpuru voidaan ottaa talteen imulaitteella.

Lopuksi tapahtuu runkorakenteiden perustusten purku.

talonpurku5

Deleten ammattilaiset apunasi purkutöissä

Deleten ammattilaiset auttavat kaiken kokoisten kohteiden purkutöissä. Deletellä on käytössään nykyaikaiset työvälineet ja purkuprojektien materiaalien kierrätyspalvelut kuuluvat Deleten kokonaispalveluun. Haitta-ainekartoituksen yhteydessä Delete kartoittaa asbestin lisäksi myös muut terveydelle vaaralliset aineet ja materiaalit, jotka aiheuttavat erikoistoimenpiteitä purkamisessa ja jätteenkäsittelyssä. Delete myös hakee asiakkaan niin halutessa purkuluvan kaikkine asiaan kuuluvine dokumentteineen. Deleten jäteasemat vastaanottavat ja käsittelevät purussa syntyvän materiaalin lisäksi rakennus-, teollisuus- ja sekalaista hyödynnettävää jätettä tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, ympäristölupien ehtojen mukaisesti.

Kysymyksiä ja vastauksia purkamisesta

Tarvitaanko aina purkulupa?

Purkulupa tarvitaan yleensä silloin kun rakennus sijaitsee asemakaava-alueella. Myös tietyt historiallisesti arvokkaat kohteet vaativat purkuluvan – tai voivat olla jopa kokonaan purkukiellossa. Purkuilmoitus riittää silloin, kun rakennus sijaitsee kaavan ulkopuolella tai kyseessä on talousrakennus tai muu vähäinen rakennus.

Keneltä saa tietoja kuntakohtaisista määräyksistä?

Kunnan rakennusvalvontaviranomaiset auttavat kaikissa purkulupamenettelyihin liittyvissä asioissa. Kuntakohtaisten määräysten vuoksi kannattaa aina tarkistaa oman kunnan viranomaisilta alueen määräykset.

Mitä asiakirjoja purkulupahakemukseen tulee liittää?

Purkulupahakemukseen tulee liittää täytetty toimenpidelupakaavake, jonka saa joko internetistä tai kunnasta. Lisäksi tarvitaan Väestörekisterikeskuksen tilastolomake RK9 “Ilmoitus rakennuksen poistumasta”, lainhuutotodistus ja karttaote sekä asemapiirros tai asemakaavaote, rakennusjäteselvitys (sisältää selvityksen terveydelle vaarallisista aineista). Valokuvat purkukohteesta kannattaa liittää myös mukaan. Mikäli kyseessä on iso tai vaikea purkukohde, tarvitaan purkutyöhön vastaava työnjohtaja.

 

Kuinka rakenteista löytyvää asbestia tulisi käsitellä?

Asbestin ja muiden haitta-aineiden käsittely tulee aina jättää ammattilaisille. Ehjistä asbestimateriaaleista ei ole haittaa terveydelle, mutta rikkoutuneet asbestia sisältävät materiaalit sen sijaan ovat hengenvaarallisia. Asbestimateriaalia käsiteltäessä ilmaan leviää pölyä ja muita asbestikuituja. Asbestikuidut eivät poistu elimistöstä sinne jouduttuaan, joten lyhytaikainenkin altistuminen voi johtaa sairastumiseen. Siksi on tärkeää, että ammattitaitoisesti suoritetun ennakkokartoituksen avulla varaudutaan asbestikohteiden purkutöihin ja että purkutyön tekee asbestipurun ammattilainen.

Purkutyön kustannukset?

Purkutöissä kustannuksia aiheuttavat työvoima, välineet, purkujätteen lajittelu, jalostaminen, kuljetukset ja jätemaksut. Ennen purkutöiden tilaamista on tärkeää pyytää kirjallinen arvio kustannuksista sekä varmistaa, että purkutyön suorittajalla on asianmukainen ympäristölupa. Delete antaa aina ennakolta kustannusarvion koko purkutyöstä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Kysy tarjous purkutyöstä, lähetä yhteystietosi sähköpostilla: info@delete.fi

Tutustu myös verkkosivustoomme www.delete.fi

Kaikki oikeudet Delete © 2019 www.delete.fi